English version
до видань
Ви маєте можливість оглянути абстракти Абстракти статей
та повні тексти статей усіх випусків Повний текст статті у форматі .Zip

Палеонтологічний збірник

Видається з 1961 р.

Редакційна колегія:

д-р геол.-мін. наук, проф. Р. Лещух – головний редактор; д-р геол.-мін. наук, академік НАН України П. Гожик (Інститут геологічних наук НАН України) – заступник головного редактора; канд. геол. наук, доц. Г. Гоцанюк – секретар; д-р геол.-мін. наук, проф. В. Узіюк; д-р геол.-мін. наук, проф. Г. Яценко; д-р геол.-мін. наук М. Іванік (Інститут геологічних наук НАН України); д-р біол. наук, проф. Й. Царик; д-р геол.-мін. наук Д. Дригант (Державний природничий музей НАН України); канд. геол.-мін. наук, проф. А. Богуцький; д-р геол.-мін. наук, проф. А. Григорович (Інститут геологічних наук НАН України); д-р геол. наук, проф. В. Огар (Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка); д-р геол. наук Л. Якушин (ДП “Науково-дослідний інститут нафтогазової промисловості”); канд. геол.-мін. наук Л. Константиненко (Інститут геологічних наук НАН України); канд. геол.-мін. наук, доц. А. Іваніна; канд. геол.-мін. наук М. Огородник; канд. геол. наук, доц. І. Шайнога, канд. геол. наук А. Данилів.

Для співробітників наукових, навчальних і виробничих організацій, а також аспірантів і студентів геологічного профілю.

Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 14605-3576 Р від 29 жовтня 2008 р.

2005

Дата останнього оновлення 1.04.2015

Адреса редакційної колегії:
геологічний факультет, Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Грушевського, 4, 79005, Львів
тел. (032) 2394 732; Ел. пошта: paleontolzbirnyk@ukr.net